فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ طرح افشان

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ طرح ریز ماهی