قالیچه باغ ارم سایز ۱ در ۱٫۵۰

قالیچه آثار باستانی سایز ۱ در ۱٫۵۰