واحد طراحی فرش امیران

واحد طراحی فرش امیران

آنچه در نگاه اول همگان را خیره می سازد و به تحسین وا می دارد طرح ها و نقشه های اعجاب انگیز و پر رمز وراز فرش ایرانی است . در واحد طراحی شرکت امیران با بکار گیری نیروهای طراح زبده وبا سابقه طرح انواع فرش های 700، 1000و 1200در رنگ بندی و ابعاد مختلف استاندارد و سفارشی طراحی میشود.قابل ذکر است که طراحی فرش و تابلو فرش در این شرکت توسط آخرین و پیشرفته ترین نرم افزارهای روز دنیا صورت میگیرد