واحد پشتیبانی امیران

واحد پشتیبانی امیران

این واحد از شرکت به صورت مداوم و روزانه پاسخگوی هر گونه پرسش و پاسخ مشتریان در هر زمینه ای میباشد .چنانچه مشتریان هر گونه مشکلی در زمینه خرید ، ارسال و یا ایرادات موجود در محصولات داشته باشند طی تماس با این واحد میتوانند نسبت به مشکل یا سوال خود به پاسخ مناسب دسترسی پیدا کنند.